Stanovisko k zákazu bohoslužieb

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE FARNOSTI ČIERNY BALOG A FARNOSTI ČIERNY BALOG-DOBROČ K ZÁKAZU VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Drahí bratia a sestry,

         informujeme vás, že predseda vlády SR a krízový štáb dnes v rámci opatrení proti šíreniu nebezpečného koronavírusu oznámil Konferencii biskupov Slovenska rozhodnutie o zákaze slávenia verejných bohoslužieb
na území celého Slovenska.

         Počnúc dnešným dňom (10. 3.) až do pondelka 23. marca (vrátane) teda nebudú v oboch našich kostoloch ani v kaplnkách slávené sväté omše ani iné pobožnosti. V tomto čase sa nebudú konať ani žiadne náuky a katechézy. Pobožnosť krížovej cesty, Korunka k Božiemu milosrdenstvu a iné verejné pobožnosti nech sa konajú súkromne. Svätú spoveď, prípadne zaopatrenie chorého si možno dohodnúť s kňazom individuálne, najlepšie telefonicky. Oba farské úrady budú pracovať v obmedzenom režime, preto vybavovanie krstných listov a záležitostí, ktoré znesú odklad, odložte na neskôr.

         Prípadné pohreby v tomto čase sa budú konať len na cintoríne
pri hrobe (bez svätej omše) a za účasti len najbližšej rodiny. Prípadný pohreb kremáciou bude riešený individuálne. Pohrebné omše za zosnulých budú odslúžené po dohode s pozostalými v neskoršom termíne.

         Úmysly svätých omší, ktoré mali byť v tomto čase slávené, odslúžia kňazi individuálne bez vašej prítomnosti, pokiaľ sa nerozhodnete úmysel zrušiť prípadne preložiť na iný termín. Prosíme, urobte tak telefonicky.

Povzbudzujeme vás počas tohto obdobia sledovať bohoslužby prostredníctvom televízie, rádia či internetu. 
O aktuálnom vývoji situácie vás budeme naďalej priebežne informovať.
Všetkých veriacich pozývame k modlitbám, aby tento bolestný zákaz mohol byť čoskoro odvolaný.

Stanovisko k zákazu bohoslužieb
Usmernenia pre kňazov a veriacich Rožňavskej diecézy

NávštevnosťPočet návštev dnes: _