Otec biskup vyzýva – „Modlime sa ruženec!“

Mesiac október je zvlášť zasvätený Panne Márii s dôrazom na modlitbu svätého ruženca. Náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik nám opäť pripomína a s naliehavosťou prosí i vyzýva:

Drahí bratia a sestry, modlime sa ruženec! Opakujem výzvu, ktorú som predniesol 14. októbra 2017 pri zasvätení diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: Nech sa každý v našej diecéze vie modliť a modlí sa ruženec! Pozývam vás k aktivite, aby ste počas tohto mesiaca naučili modlitbe ruženca aspoň jedného človeka, ktorý sa ruženec zatiaľ nevie modliť.

Spomeňme si na naše tohtoročné májové pobožnosti a na mocnú pomoc a ochranu, ktorú nám vyprosila Panna Mária, sv. Jozef a naši patróni diecézy. Oni nám chcú pomáhať stále. Potreby  jednotlivcov, rodín, farností, diecézy, Cirkvi a sveta sú veľké. Zvlášť v ťažkej situácii pandémie, v ktorej sa nachádzame.

Pozývam zvlášť rodiny, aby ste sa v nedeľu 18. októbra a v pondelok 19. októbra v školách zapojili do aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“. Aj Svätý Otec pri nedeľnom príhovore na Námestí sv. Petra podporil túto aktivitu.18. októbra bude tiež Misijná nedeľa. Podporme aj svetové misie svojimi modlitbami aj milodarmi, ktoré pôjdu na misijné diela pápeža.

Prosím, zjednocujme sa v modlitbe ruženca čo najčastejšie. Modlime sa ho s deťmi. Ak nevydržia modlitbu celého ruženca, pomodlite sa s nimi aspoň desiatok. „Dôverujte Márii a uvidíte zázraky.“ (sv. don Bosco)

 

Pripájame text pozvania a informácií o aktivite ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi o aktivite

„Milión detí sa modlí ruženec“

 

Registrovať sa môžete až do nedele 18.10.2020. Medailóniky Panny Márie, ktoré pošlú zaregistrovaným, budú požehnané.

 

S veľkou radosťou Vás pozývam znova sa zapojiť do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete.

 

V roku 2020 chceme deťom predstaviť príbeh svätej Kataríny Labouré, ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej Matky zázračnú mariánsku medailu.

Po tom, čo Katarína dala vyraziť mariánske medaily podľa obrazu, ktorý videla v zjaveniach, prišla veľká epidémia. Jej spolusestry medaily rozdávali chorým a vzbudzovali v ľuďoch úctu k našej Pani. Následne sa začali diať veľké počty uzdravení a aj preto dostala medaila prívlastok zázračná.

 

Každý, kto sa zapojí do modlitby ruženca 18. alebo 19. októbra a zaregistruje sa na našom webe www.miliondeti.sk, dostane od nás jednu takú medailu.

 

Tento krát je však naša ružencová kampaň trochu iná.

Jednak je poznačená pandémiou koronavírusu a jednak pripadla na ten istý deň ako misijná nedeľa.

To nás všetkých pozýva k väčšej kreativite.

Ruženec sa teda môžete s deťmi modliť pred, počas, či po aktivitách, ktoré plánujete robiť pri príležitosti misijnej nedele.

Rovnako aj TV Lux bude vysielať modlitbu svätého ruženca s deťmi pred svätou omšou s tematikou misií. Bude to 18. októbra o 9.00 ráno.

Epidemiologické opatrenia pravdepodobne ešte skomplikujú možnosti modliť sa ruženec v skupinách. Keďže aj my chceme, aby sme sa všetci správali zodpovedne a brali ohľad na ľudí, ktorí sú vystavení riziku – katechéti, učitelia, vychovávatelia, ale aj kňazi, či zdravotníci pracujúci s deťmi -, pozývame vás k tvorivosti.

Ruženec sa môžete modliť doma, v triede, v malých skupinkách, na prechádzke v parku, či online pomocou internetového hovoru, na ktorý sme si všetci už zvykli.

Prosím, navštívte stránku www.miliondeti.sk a nájdete na nej:

 

➡ voľne stiahnuteľné materiály

➡ video, ktoré môžete zdieľat na sociálnych sieťach

➡ návod ako sa modliť ruženec pre deti

➡ a prihlasovací formulár

Pozývam teda ešte raz všetkých v dôvere v slová svätého Pátra Pia: Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť.

S úctou

Miroslav Dzurech,

riaditeľ ACN Slovensko

 

  1. S.: Prosím vás, aby ste neprihlasovali veľké skupiny naraz. Mariánsku medailu môžeme v tomto roku posielať len jednotlivo.

Ďakujem Vám srdečne za pochopenie.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _