VYHLÁSENIE FARNOSTI ČIERNY BALOG A FARNOSTI ČIERNY BALOG-DOBROČ K OBMEDZENIU SLÁVENIA VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Drahí bratia a sestry,

            informujeme vás, že od dnešného dňa (15. októbra 2020) až do odvolania na Slovensku platí všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý priniesol výrazné obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb na 6 osôb vrátane kňaza. Počnúc dnešným dňom (15. 10.) až do odvolania teda budú v oboch našich kostoloch slávené sväté omše v individuálnom čase s možnosťou osobnej účasti najviac dvoch veriacich (po odrátaní kňazov a nevyhnutnej asistencie), a to z rodiny, ktorá obetovala úmysel danej svätej omše. Je však potrebné, aby darcovia úmyslu svoju účasť avizovali telefonicky alebo e-mailom farskému úradu aspoň týždeň dopredu a dohodli sa na čase slávenia svätej omše. Odporúčame však radšej sa duchovne spojiť s nami sledovaním svätej omše doma. O nové úmysly svätých omší na konkrétny dátum je potrebné žiadať taktiež telefonicky alebo e-mailom.

Modlitba posvätného ruženca, Korunka k Božiemu milosrdenstvu a iné pobožnosti, ktoré sa zvykli konať spoločne v kostole alebo v kaplnkách, nech sa konajú súkromne. Príprava detí na prvé sväté prijímanie sa začne až po zrušení zákazu zhromažďovania a verejných podujatí.

            Krsty budú slávené individuálne pri dodržaní všetkých stanovených opatrení (jedna osoba na 15 metrov štvorcových v kostole). Pohreby do zeme budú po dohode s pozostalými a pri dodržaní všetkých stanovených opatrení prednostne na cintoríne pri hrobe (v rúškach a dvojmetrových rozostupoch); pohreby kremáciou budú riešené individuálne.

Svätú spoveď, prípadne zaopatrenie chorého možno dohodnúť individuálne, najlepšie telefonicky (tel. č.: Čierny Balog – 0911 711 125; Dobroč – 0907 976 835). 

Predsieň Farského kostola v Čiernom Balogu bude naďalej počas dňa otvorená k súkromnej adorácii jednotlivých veriacich tak ako zvyčajne. Katolícke noviny si budete môcť zakúpiť u kostolníkov a kostolníčiek oboch našich kostolov a kaplniek u Fajtov, Komov, v Medveďove a v Starom Kráme.

Farské úrady budú pracovať v obmedzenom režime, preto vybavovanie krstných listov a záležitostí, ktoré znesú odklad, odložte na neskôr.

Povzbudzujeme vás počas tohto neľahkého obdobia sledovať bohoslužby prostredníctvom televízie, rádia či internetu. O ďalšom vývoji situácie vás budeme naďalej priebežne informovať. Všetkých naliehavo pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Zákaz bohoslužieb (druhá vlna) – spoločné vyhlásenie

NávštevnosťPočet návštev dnes: _