Modlitba za kňazov

Modlitba za kňazov

Dobrý Pastier,
prosíme za terajších i nových kňazov.
Nielen prosíme, ale i sľubujeme,
že budeme stáť pri nich,
pomáhať im a modliť sa za nich.
Mária, Kráľovná kňazov,
prednes naše prosby svojmu
Synovi, Najvyššiemu Veľkňazovi,
aby nám nikdy nechýbali kňazi
– verní svedkovia živej viery,
ktorí nás bezpečne prevedú
pozemským životom
do večnej blaženosti.
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik,
rožňavský biskup, č.j.550 /2020
(7. októbra 2020).

Modlitba za kňazov

NávštevnosťPočet návštev dnes: _