admin

Spovedanie pred Veľkou nocou

Rímskokatolícke farnosti Čierny Balog a Čierny Balog-Dobroč oznamujú, že vzhľadom na opatrenia štátnych autorít na zamedzenie šírenia koronavírusu nie je možné uskutočniť hromadnú svätú spoveď pred veľkonočnými sviatkami, ako býva zvykom. Spovedať sa bude v prípade priaznivého počasia na dvore pred farským úradom od vyhlásenia tohto oznamu až do stredy (8. apríla) každý deň okrem Kvetnej nedele dopoludnia od 9:00 do 11:00 hod. seniorov nad 65 rokov a popoludní od 13:00 do 15:00 hod. ostatných. Upozorňujeme, že na svätú spoveď je potrebné sa vopred telefonicky ohlásiť na jednotlivých farských úradoch, pričom každý penitent dostane konkrétny čas, aby sa vyhlo zhromažďovaniu veriacich. Taktiež je nevyhnutné mať počas svätej spovede na tvári rúško. Nakoľko nie je možné, aby kňazi chodievali spovedať po domoch, prosíme vás o sprostredkovanie svätej spovede uvedeným spôsobom aj pre starých a chorých veriacich, najmä tých, ktorí pravidelne pristupujú k sviatostiam. Ďakujeme za pochopenie.

Ešte jeden oznam: Pokiaľ si chcete dať požehnať ratolesti (bahniatka) na Kvetnú nedeľu, prineste ich označené menom v  sobotu 4. apríla v priebehu dňa do predsiene oboch našich kostolov. Vyzdvihnúť si ich potom môžete v nedeľu 5. apríla popoludní.

Krížová cesta – Mons. Stanislav Stolárik

Krížová cesta – Mons. Stanislav Stolárik

Vyhlásenie svätá spoveď

Drahí naši veriaci,

v tomto exponovanom čase, poznačenom pandémiou koronavírusu vo svete a aj v našej vlasti, vás všetkých chceme opätovne uistiť, že sme stále s vami spojení duchovným spôsobom prostredníctvom mosta modlitby, no najmä počas každodenných súkromných svätých omší. Neprestávame pri ich slávení prosiť za odvrátenie tejto pandémie, ktorá spôsobila bolesť, že sa nemôžeme osobne stretávať pri slávení liturgie Eucharistie a ďalších sviatostí, vďaka ktorým sa aj v živote oboch našich farských spoločenstiev v Čiernom Balogu viditeľne sprítomňuje veľkonočné tajomstvo Kristovho víťazstva nad naším hriechom a smrťou.

Sme s vami a modlíme sa za vás a za vaše rodiny. Pokiaľ potrebujete duchovnú útechu alebo akúkoľvek inú formu pomoci, obráťte sa na nás telefonicky alebo elektronicky. Modlime sa spoločne za skoré vyriešenie tejto situácie na Slovensku aj vo svete k nášmu nebeskému Otcovi a našej nebeskej Matke Márii.

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami sa nás mnohí pýtate, ako to bude so svätou spoveďou.

Čítaj ďalej

Krížové cesty pre rodinné pobožnosti

Krížové cesty s pátrom Piom – pre informácie kliknite SEM

MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ÚPLNÉ ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Apoštolská penitenciária Svätej Stolice včera (20. marca 2020) vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie úplných (plnomocných) odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Tí najviac ohrození môžu získať úplné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie pandémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Úplné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum (sväté prijímanie na cestu do večnosti) – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up