admin

VYHLÁSENIE FARNOSTI ČIERNY BALOG A FARNOSTI ČIERNY BALOG-DOBROČ K OBMEDZENIU SLÁVENIA VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Drahí bratia a sestry,

            informujeme vás, že od dnešného dňa (15. októbra 2020) až do odvolania na Slovensku platí všeobecný zákaz verejných podujatí, ktorý priniesol výrazné obmedzenie verejného slávenia bohoslužieb na 6 osôb vrátane kňaza. Počnúc dnešným dňom (15. 10.) až do odvolania teda budú v oboch našich kostoloch slávené sväté omše v individuálnom čase s možnosťou osobnej účasti najviac dvoch veriacich (po odrátaní kňazov a nevyhnutnej asistencie), a to z rodiny, ktorá obetovala úmysel danej svätej omše. Je však potrebné, aby darcovia úmyslu svoju účasť avizovali telefonicky alebo e-mailom farskému úradu aspoň týždeň dopredu a dohodli sa na čase slávenia svätej omše. Odporúčame však radšej sa duchovne spojiť s nami sledovaním svätej omše doma. O nové úmysly svätých omší na konkrétny dátum je potrebné žiadať taktiež telefonicky alebo e-mailom.

Modlitba posvätného ruženca, Korunka k Božiemu milosrdenstvu a iné pobožnosti, ktoré sa zvykli konať spoločne v kostole alebo v kaplnkách, nech sa konajú súkromne. Príprava detí na prvé sväté prijímanie sa začne až po zrušení zákazu zhromažďovania a verejných podujatí.

            Krsty budú slávené individuálne pri dodržaní všetkých stanovených opatrení (jedna osoba na 15 metrov štvorcových v kostole). Pohreby do zeme budú po dohode s pozostalými a pri dodržaní všetkých stanovených opatrení prednostne na cintoríne pri hrobe (v rúškach a dvojmetrových rozostupoch); pohreby kremáciou budú riešené individuálne.

Svätú spoveď, prípadne zaopatrenie chorého možno dohodnúť individuálne, najlepšie telefonicky (tel. č.: Čierny Balog – 0911 711 125; Dobroč – 0907 976 835). 

Predsieň Farského kostola v Čiernom Balogu bude naďalej počas dňa otvorená k súkromnej adorácii jednotlivých veriacich tak ako zvyčajne. Katolícke noviny si budete môcť zakúpiť u kostolníkov a kostolníčiek oboch našich kostolov a kaplniek u Fajtov, Komov, v Medveďove a v Starom Kráme.

Farské úrady budú pracovať v obmedzenom režime, preto vybavovanie krstných listov a záležitostí, ktoré znesú odklad, odložte na neskôr.

Povzbudzujeme vás počas tohto neľahkého obdobia sledovať bohoslužby prostredníctvom televízie, rádia či internetu. O ďalšom vývoji situácie vás budeme naďalej priebežne informovať. Všetkých naliehavo pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Zákaz bohoslužieb (druhá vlna) – spoločné vyhlásenie

Biskupi posielajú inštrukcie kňazom ohľadom plošného zákazu bohoslužieb

Bratislava, 14. októbra (TK KBS) Vo štvrtok 15. októbra vstupuje do platnosti zákaz verejného slávenia bohoslužieb, Tlačová kancelária KBS položila v tejto súvislosti hovorcovi KBS Martinovi Kramarovi otázku, čo táto skutočnosť bude znamenať a ako sa na ňu majú slovenskí kňazi a veriaci pripraviť. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení:

“Slovenskí biskupi urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby zostala zachovaná aspoň základná, minimálna možnosť verejných slávení bohoslužieb. Boli ochotní prijať sprísnené obmedzenia alebo podmienky. Komunikovali s odborníkmi zo štábov, s predstaviteľmi štátu, s premiérom a napísali listy aj všetkým ministrom vlády SR – so žiadosťou o prehodnotenie všeobecného, plošného zákazu verejného slávenia. Napriek ich úsiliu bude od 15. 10. 2020 takýto zákaz platiť. Slovensko sa tak podľa všetkého stane prvou a zatiaľ jedinou krajinou Európy, kde štát v druhej vlne koronavírusu plošne zakáže verejné bohoslužby. Jedinou výnimkou budú krsty, sobáše a pohreby.

Slovenskí biskupi v listoch predstaviteľom Slovenskej republiky vyjadrili, že sú ochotní štátu pomáhať, aby mohol náročnú situáciu s koronavírusom zvládnuť, a že plne podporujú toto úsilie. Opakovane preto nástojili na dodržiavaní opatrení vo farnostiach, aby sa z chrámov nestali epicentrá nákazy. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa tak stalo. Aj preto zostáva mnoho veriacich prekvapených z toho, že kým cestovať, chodiť do práce aj na nákupy, ba aj stolovať vonku bude naďalej možné, konať bohoslužbu v chráme či pred ním možné nebude.

Isteže, veriaci sú ochotní prinášať pre spoločné dobro aj veľké obete a prijať aj zásadné obmedzenia. No vziať im úplne priestor pre slávenie, to mnohí vnímajú ako prejav praktického materializmu, ktorý duchovný život pokladá za zbytočný. Avizovaný spôsob opakovaného plošného “vypínania” náboženského života nesie v sebe riziko zabudnutia na dôležité skutočnosti, konkrétne na dôstojnosť ľudskej osoby, ktorá má nielen telesné, ale aj duchovné potreby.

Biskupi čakali, kým to bolo možné, na reakciu predstaviteľov štátu. Ich postoj však zostal nezmenený. Keďže opatrenia vstupujú zajtra do platnosti, dnes popoludní rozposlali kňazom list, v jednotlivých diecézach doplnený prípadnými ďalšími usmerneniami.”

Inštrukcie

Otec biskup vyzýva – „Modlime sa ruženec!“

Mesiac október je zvlášť zasvätený Panne Márii s dôrazom na modlitbu svätého ruženca. Náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik nám opäť pripomína a s naliehavosťou prosí i vyzýva:

Drahí bratia a sestry, modlime sa ruženec! Opakujem výzvu, ktorú som predniesol 14. októbra 2017 pri zasvätení diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: Nech sa každý v našej diecéze vie modliť a modlí sa ruženec! Pozývam vás k aktivite, aby ste počas tohto mesiaca naučili modlitbe ruženca aspoň jedného človeka, ktorý sa ruženec zatiaľ nevie modliť.

Spomeňme si na naše tohtoročné májové pobožnosti a na mocnú pomoc a ochranu, ktorú nám vyprosila Panna Mária, sv. Jozef a naši patróni diecézy. Oni nám chcú pomáhať stále. Potreby  jednotlivcov, rodín, farností, diecézy, Cirkvi a sveta sú veľké. Zvlášť v ťažkej situácii pandémie, v ktorej sa nachádzame.

Pozývam zvlášť rodiny, aby ste sa v nedeľu 18. októbra a v pondelok 19. októbra v školách zapojili do aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“. Aj Svätý Otec pri nedeľnom príhovore na Námestí sv. Petra podporil túto aktivitu.18. októbra bude tiež Misijná nedeľa. Podporme aj svetové misie svojimi modlitbami aj milodarmi, ktoré pôjdu na misijné diela pápeža.

Prosím, zjednocujme sa v modlitbe ruženca čo najčastejšie. Modlime sa ho s deťmi. Ak nevydržia modlitbu celého ruženca, pomodlite sa s nimi aspoň desiatok. „Dôverujte Márii a uvidíte zázraky.“ (sv. don Bosco) Čítaj ďalej

Informácie – opatrenia ohľadom koronavírusu

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách

Bratislava 1. októbra (TK KBS) Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky. Dišpenz platí od dnes, 1. októbra, až do odvolania. O udelení dišpenzu dnes biskupi informovali svojich kňazov v diecézach. Kňazov zároveň požiadali, aby najmä veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození poprosili, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu.  Ide najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď.

Biskupi zdôraznili potrebu zvýšenej miery vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov na bohoslužbách. Je nevyhnutné vyvinúť všetko úsilie, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Biskupi požiadali kňazov, nech podľa miestnych okolností zorganizujú dodržanie počtu 50 osôb, napríklad cez delegovaného usporiadateľa alebo iným vhodným spôsobom. Dôsledne tiež majú dodržať pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva.

Biskupi pripomenuli, aby kňazi vo farnostiach ocenili podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné pokračovať vo verejnom slávení bohoslužieb. Ťažkosti spojené s obmedzeniami treba teraz spoločne obetovať za koniec koronakrízy. Kňazi majú s trpezlivosťou vysvetľovať, povzbudzovať, spájať, lebo len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť.

Biskupi okrem toho prosia veriacich, aby vedení hodnotami evanjelia boli teraz príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Spoločne sa majú modliť k Bohu, aby ochraňoval Slovensko a prostredníctvom modlitby ruženca sa obracať aj k Panne Márii Sedembolestnej, našej patrónke, aby nám pomohla a orodovala za všetkých.

Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí.

Ostatné dokumenty:

https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20201001038
https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200930063

List prvoprijímajúcim a birmovancom

List 1. SP + birmovancom

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up