Faustínum

Spoločenstvo apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vo farnosti Premenenia Pána, Čierny Balog-Dobroč, bolo oficiálne zriadené 5. Októbra 2003 na žiadosť vtedajšieho farára vdp. Mgr. Artura Ciepielskeho a so súhlasom vtedajšieho Banskobystrického biskupa mons. Rudolfa Baláža, o čom svedčí zriaďovacia listina (foto listiny).
Vo farskom kostole sú umiestnené relikvie sv. sestry Faustíny prvého stupňa, v relikviári pod obrazom Božieho milosrdenstva v ľavom bočnom oltári (foto obrazu a relikvií sv. Faustíny).
Každý deň o 15 – stej hodine (s výnimkou niektorých dní) sa tu modlí Korunka Božieho milosrdenstva. Združenie Faustínum sa pravidelne stretáva 10x do roka. Každý mesiac vždy tretí piatok v mesiaci (okrem júla a augusta kedy sú prázdniny), a s výnimkou kedy sa stretnutie posúva obyčajne deň dopredu pre iný liturgický sviatok alebo akciu.

Stretnutia v roku 2021:
Stretnutia v roku 2021

Stretnutia v roku 2020:
Stretnutia v roku 2020

Stretnutia v roku 2019 :
18.1. 2019
15.2. 2019
15.3. 2019 -Sr. Clareta
12.4. 2019 (lebo 19.4. je veľký piatok)
28.4. 2019 – 15:00 pobožnosť na sviatok Božieho milosrdenstva
17.5. 2019
13.6. 2019 (guľáš)
19.9. 2019 (štvrtok)
18.10. 2019
15.11. 2019
13.12. 2019

Program stretnutí:
15:00- Korunka Božieho milosrdenstva pri
Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
15:30-sv. omša s aktuálnou prednáškou.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _