List prvoprijímajúcim a birmovancom

List 1. SP + birmovancom

Zrušenie zákazu verejného slávenia bohoslužieb !

Ústredný krízový štáb dnes (4. mája) rozhodol o zrušení zákazu verejného slávenia bohoslužieb s platnosťou od 6. mája 2020 a dovolil ich sláviť s dodržaním ochranných opatrní a s istými usmerneniami. Všetci veriaci v kostole musia mať na tvári rúško a musia stáť alebo sedieť na vyznačených miestach (v každej duhej lavici) minimálne dva metre od seba. Bude povinná dezifekcia rúk pri vstupe do kostola (dezinfekčné prostriedky budú k dispozícii). Ostáva v platnosti zákaz podávania rúk pri sv. omši a sväté prijímanie bude podávané na ruku. Vláda SR zároveň odporúča v nedeľu osobitnú svätú omšu pre seniorov.

Vyhlásenie – dovolenie bohoslužieb

 
  

List Pápeža Františka na mesiac máj

Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. 

Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca.

 

 

 

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili” obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Čítaj ďalej

Modlitba májových pobožností s otcom biskupom

Mariánska pobožnosť

Modlime sa s Pannou Máriou

Prosba otca biskupa k veriacim o podporu svojich farností

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up