Katechéza k roku sviatosti krstu

Katechéza o sviatosti krstu I.

Katechéza o sviatosti krstu II.

Katechéza o sviatosti krstu III.

Veľká noc

Krížová cesta pre utečencov

Krížová cesta utečencov 2022

Vianočné prianie

Opätovné povolenie sv. omší

Od 10.12.2021 znova sv. omše za účasti ľudu v režime OP (očkovaní, prekonaní) max. počet 30 veriacich 1 osoba – 25 m2.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _