Informácie

Všeobecné a technické informácie

Krížová cesta – Mons. Stanislav Stolárik

Krížová cesta – Mons. Stanislav Stolárik

Vyhlásenie svätá spoveď

Drahí naši veriaci,

v tomto exponovanom čase, poznačenom pandémiou koronavírusu vo svete a aj v našej vlasti, vás všetkých chceme opätovne uistiť, že sme stále s vami spojení duchovným spôsobom prostredníctvom mosta modlitby, no najmä počas každodenných súkromných svätých omší. Neprestávame pri ich slávení prosiť za odvrátenie tejto pandémie, ktorá spôsobila bolesť, že sa nemôžeme osobne stretávať pri slávení liturgie Eucharistie a ďalších sviatostí, vďaka ktorým sa aj v živote oboch našich farských spoločenstiev v Čiernom Balogu viditeľne sprítomňuje veľkonočné tajomstvo Kristovho víťazstva nad naším hriechom a smrťou.

Sme s vami a modlíme sa za vás a za vaše rodiny. Pokiaľ potrebujete duchovnú útechu alebo akúkoľvek inú formu pomoci, obráťte sa na nás telefonicky alebo elektronicky. Modlime sa spoločne za skoré vyriešenie tejto situácie na Slovensku aj vo svete k nášmu nebeskému Otcovi a našej nebeskej Matke Márii.

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami sa nás mnohí pýtate, ako to bude so svätou spoveďou.

Čítaj ďalej

Krížové cesty pre rodinné pobožnosti

Krížové cesty s pátrom Piom – pre informácie kliknite SEM

MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ÚPLNÉ ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE

Apoštolská penitenciária Svätej Stolice včera (20. marca 2020) vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie úplných (plnomocných) odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.

Tí najviac ohrození môžu získať úplné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.

Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie pandémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

Úplné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum (sväté prijímanie na cestu do večnosti) – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

Stanovisko k zákazu bohoslužieb

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE FARNOSTI ČIERNY BALOG A FARNOSTI ČIERNY BALOG-DOBROČ K ZÁKAZU VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB

Drahí bratia a sestry,

         informujeme vás, že predseda vlády SR a krízový štáb dnes v rámci opatrení proti šíreniu nebezpečného koronavírusu oznámil Konferencii biskupov Slovenska rozhodnutie o zákaze slávenia verejných bohoslužieb
na území celého Slovenska.

         Počnúc dnešným dňom (10. 3.) až do pondelka 23. marca (vrátane) teda nebudú v oboch našich kostoloch ani v kaplnkách slávené sväté omše ani iné pobožnosti. V tomto čase sa nebudú konať ani žiadne náuky a katechézy. Pobožnosť krížovej cesty, Korunka k Božiemu milosrdenstvu a iné verejné pobožnosti nech sa konajú súkromne. Svätú spoveď, prípadne zaopatrenie chorého si možno dohodnúť s kňazom individuálne, najlepšie telefonicky. Oba farské úrady budú pracovať v obmedzenom režime, preto vybavovanie krstných listov a záležitostí, ktoré znesú odklad, odložte na neskôr.

         Prípadné pohreby v tomto čase sa budú konať len na cintoríne
pri hrobe (bez svätej omše) a za účasti len najbližšej rodiny. Prípadný pohreb kremáciou bude riešený individuálne. Pohrebné omše za zosnulých budú odslúžené po dohode s pozostalými v neskoršom termíne.

         Úmysly svätých omší, ktoré mali byť v tomto čase slávené, odslúžia kňazi individuálne bez vašej prítomnosti, pokiaľ sa nerozhodnete úmysel zrušiť prípadne preložiť na iný termín. Prosíme, urobte tak telefonicky.

Povzbudzujeme vás počas tohto obdobia sledovať bohoslužby prostredníctvom televízie, rádia či internetu. 
O aktuálnom vývoji situácie vás budeme naďalej priebežne informovať.
Všetkých veriacich pozývame k modlitbám, aby tento bolestný zákaz mohol byť čoskoro odvolaný.

Stanovisko k zákazu bohoslužieb
Usmernenia pre kňazov a veriacich Rožňavskej diecézy

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up