Služby

Služby vo farnosti Čierny Balog- Dobroč 2019

Duchovný otec: vdp. Mgr. Štefan Šeliga
Kostolník: p. Pavol Kupec
Organista: p. Matej Šajgalík
Ekonomika: p. Marta Schönová
Pokladňa: p. Mária Kováčiková
Kvetinová výzdoba: p. Anna Ťažká
Oltárne plachty: p. Margita Kováčiková
Kronika farnosti: p. Mgr. Mária Šajgalíková
Kronika faustínum: p. Magda Belková

Lektori:

p. Marta Belková
p. Paula Kováčiková
p. Bc. Petra Belková
p. Anna Kováčiková
p. Mgr. Mária Šajgalíková
p. Soňa Kupcová

Miništranti:

Brenkus Ľubomír
Brenkus Martin
p. Muránsky Ivan
Muránsky Matej
Pančík Ján
Pančík Maroš
Pančík Martin
p. Ing. Seko Mário
Strigáč Patrik
p. Strigáč Stanislav
Ťažký Andrej
Ťažký Šimon
Zeman Matúš

Technická údržba:

p. Belko Rudolf
p. Belko Jozef
p. Lovič Vladimír
p. Kupec Marián

Údržba elektro:

p. Strigáč Miroslav
p. Kováčik Jozef (Šípka)

Animátorky pre deti:

p. Mgr. Šajgalíková Mária
p. Lovičová Katarína
p. Ťažká Lucia
p. Kupcová Nasťa
p. Kupcová Veronika
p. Kováčiková Anna

Kontaktná osoba pre Združenie Faustínum: p. Mgr. Ťažká Martina

Správca internetovej stránky farnosti: p. Mgr. Strigáč Miroslav

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up