Služby

Služby vo farnosti Čierny Balog- Dobroč 2023

Duchovný otec: vdp. Mgr. Štefan Šeliga
Kostolník: p. Pavol Kupec
Organista: p. Matej Šajgalík
Ekonomika: p. Marta Schönová
Pokladňa: p. Mária Kováčiková
Kvetinová výzdoba: p. Anna Ťažká
Oltárne plachty: p. Margita Kováčiková
Kronika farnosti: p. Mgr. Mária Šajgalíková
Kronika faustínum: p. Magda Belková

Lektori:

p. Terézia Kováčiková
p. Marta Červencová
p. Alžbeta Náterová
p. Marta Belková
p. Paula Kováčiková
p. Bc. Petra Belková
p. Mgr. Mária Šajgalíková

Miništranti:

Šimon Drnaj
Peter Giertl
p. Muránsky Ivan
Pančík Ján
Pančík Martin
p. Ing. Seko Mário
Strigáč Patrik
p. Ing. Strigáč Stanislav
Ťažký Andrej
Zeman Matúš

Technická údržba:

p. Belko Rudolf
p. Belko Jozef
p. Lovič Vladimír
p. Kupec Marián

Údržba elektro:

p. Strigáč Miroslav
p. Kováčik Jozef (Šípka)

Animátorky pre deti:

p. Mgr. Šajgalíková Mária
p. Lovičová Katarína
p. Ťažká Lucia
p. Kupcová Nasťa
p. Kupcová Veronika
p. Kováčiková Anna

Kontaktná osoba pre Združenie Faustínum: p. Mgr. Ťažká Martina

Správca internetovej stránky farnosti: p. Mgr. Strigáč Miroslav

NávštevnosťPočet návštev dnes: _