História farnosti

Farnosť Dobroč

Úvod

Čas plynie a generácia našich otcov a starých otcov odchádza. Už je len málo tých, ktorí ako deti pobehovali okolo staveniska, na ktorom za 3 roky vyrástol ťažko sa rodiaci Boží stánok, a možno čo to aj pomohli. Iba niektorí si pamätajú na rozprávanie rodičov o veľkej túžbe Dobročanov mať svoj kostol.

Farnosť Dobroč – História

História farnosti  v Čiernom Balogu – Dobroči sa začala písať v polovici 20. storočia. Keď Dobročania videli, že balocký kostol je pre nich ďaleko, že sa doň všetci Baločania nevmestia, z vlastnej iniciatívy sa rozhodli, že si postavia kostol na Dobroči. Táto myšlienka sa zrodila v roku 1933. So stavbou sa začalo 23. júla 1934 (pondelok). V roku 1935 sa pre nedostatok peňazí na stavbe nepracovalo. V prácach sa znova pokračovalo v roku 1936. Nový kostol bol zasvätený Premeneniu Pána a posvätený Mons. Andrejom Hlinkom dňa 16. októbra 1936.

KŇAZI PÔSOBIACI VO FARNOSTI DOBROČ

  1. vdp. Ondrej Hrmo (1942 – 1978) 36 rokov
  2.  vdp. Anton Šimunek (1978 – 1986) 8 rokov
  3. vdp. Alois Drienko (1986 – 1999) 13 rokov
  4. vdp. Mgr. Artur Ciepielski (1999 – 2010) 11 rokov
  5. vdp. Mgr. Štefan Šeliga (2011 – …)

KAPLÁNI PÔSOBIACI VO FARNOSTI DOBROČ

  1. dp. Mgr. Ivan Greňa (2008 – 2009)
  2. dp. Mgr. Marek Križan (1. – 31. 7. 2009)

 

ERB RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI PREMENENIA PÁNA DOBROČ

POPIS ERBU

V čierno-zelenom štiepenom štíte z oblej pažite vyrastajúci strieborný procesiový kríž zdobený v strede červenou a na konci ramien štyrmi zlatými perlami. Spomedzi ramien vyrastajú štyri zlaté lúče. Kríž je po stranách sprevádzaný dvoma zlatými červeno plamennými srdcami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

VYSVETLENIE VÝZNAMU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV ERBU

Farnosť Dobroč je zasvätená Premeneniu Pána. Toto farské patrocinium je symbolicky vyjadrené vrchom v podobe pažite na ktorej žiari kríž, symbol premeneného Ježiša Krista. Dve plamenné srdcia po stranách sú symbolmi starozákonných prorokov Mojžiša a Eliáša, ktorí sa na vrchu Tábor rozprávali s Ježišom Kristom. Čierno-zelené štiepenie štítu pochádza z erbu obce Čierny Balog na ktorej území sa farnosť nachádza. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.

Erb farnosti – prezentácia v PowerPointe

 

NávštevnosťPočet návštev dnes: _