Informácie

Všeobecné a technické informácie

Pastiersky list – Veľkonočná nedeľa

Pastiersky list – Veľkonočná nedeľa

Veľkonočné prianie – FAUSTÍNUM

Veľkonočné priania – Faustinum

Inštrukcie kňazom Rožňavskej diecézy

Individuálne obnovenie kňazských sľubov
Inštrukcie kňazom RV diecézy 4.4.2020
Liturgia domácej cirkvi  – VN
Modlitba požehnania veľkonočeného jedla
Osobitný úmysel pri Slávnostnej modlitbe veriacich na Veľký piatok

Krížová cesta – Mons. Stanislav Stolárik

Krížová cesta – Mons. Stanislav Stolárik

Vyhlásenie svätá spoveď

Drahí naši veriaci,

v tomto exponovanom čase, poznačenom pandémiou koronavírusu vo svete a aj v našej vlasti, vás všetkých chceme opätovne uistiť, že sme stále s vami spojení duchovným spôsobom prostredníctvom mosta modlitby, no najmä počas každodenných súkromných svätých omší. Neprestávame pri ich slávení prosiť za odvrátenie tejto pandémie, ktorá spôsobila bolesť, že sa nemôžeme osobne stretávať pri slávení liturgie Eucharistie a ďalších sviatostí, vďaka ktorým sa aj v živote oboch našich farských spoločenstiev v Čiernom Balogu viditeľne sprítomňuje veľkonočné tajomstvo Kristovho víťazstva nad naším hriechom a smrťou.

Sme s vami a modlíme sa za vás a za vaše rodiny. Pokiaľ potrebujete duchovnú útechu alebo akúkoľvek inú formu pomoci, obráťte sa na nás telefonicky alebo elektronicky. Modlime sa spoločne za skoré vyriešenie tejto situácie na Slovensku aj vo svete k nášmu nebeskému Otcovi a našej nebeskej Matke Márii.

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami sa nás mnohí pýtate, ako to bude so svätou spoveďou.

Čítaj ďalej

Návštevnosť

Počet návštev dnes: _
Práve je online: 0
Scroll Up