Vyhlásenie – čiastočné obnovenie bohoslužieb

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE FARNOSTI ČIERNY BALOG A FARNOSTI ČIERNY BALOG-DOBROČ K ČIASTOČNÉMU OBNOVENIU VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB

Drahí veriaci, na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. novembra 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať: a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania); b) certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom šiestich účastníkov (vrátane kňaza).
Počnúc dnešným dňom (2. 11.) až do odvolania teda budú v oboch našich kostoloch slávené sväté omše v individuálnom čase s možnosťou osobnej účasti veriacich, a to z rodiny, ktorá obetovala úmysel danej svätej omše. Je však potrebné, aby darcovia úmyslu svoju účasť avizovali farskému úradu aspoň týždeň dopredu telefonicky alebo e-mailom, dohodli sa na čase slávenia svätej omše, na počte zúčastnených a priniesli so sebou certifikát alebo sa preukázali SMS-kou o negatívnom výsledku príslušného testu na COVID-19. Odporúčame však radšej sa duchovne spojiť s nami sledovaním svätej omše doma. Upozorňujeme, že v prípade akútneho respiračného ochorenia je každý povinný zostať v domácej izolácii.
O nové úmysly svätých omší na konkrétny dátum, ako aj o individuálnu svätú spoveď a zaopatrenie chorého je potrebné požiadať telefonicky, prípadne e-mailom, na telefónnych číslach uvedených v hlavičke tohto vyhlásenia. Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15 m2 chrámu v interiéri a dvojmetrové rozostupy v exteriéri).
Predsiene oboch farských kostolov budú naďalej počas dňa otvorené k súkromnej adorácii jednotlivých veriacich tak ako doteraz. Katolícke noviny a ostatné katolícke periodiká si budete môcť zakúpiť tak ako doteraz.
Povzbudzujeme vás tak ako doteraz sledovať bohoslužby prostredníctvom masmédií. O ďalšom vývoji situácie vás budeme priebežne informovať. Všetkých pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

Žehnajú vás
Mgr. Stanislav Kocúr, v. r., farský administrátor v Čiernom Balogu
Mgr. Štefan Šeliga, v. r., farár v Čiernom Balogu – Dobroči

DOKUMENT:
Vyhlásenie – čiastočné obnovenie bohoslužieb

NávštevnosťPočet návštev dnes: _