Oznámenie pre veriacich

Oznámenie pre veriacich farnosti Dobroč.

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Čierny Balog – Dobroč v súvislosti s lockdownom oznamuje nasledovné:

– verejné slávenie bohoslužieb, je až do odvolania zastavené – individuálna pastorácia počas locdawnu ( sv. prijímanie, poprípade sv. spoveď) možná v kostole od pondelka do piatku v čase od 14:30-14:45 , v sobotu a nedeľu od 10:00 do 10:20. – v iných záležitostiach sa kontaktujte vždy telefonicky na t.č. 09070976 835 ,

rovnako odporúčame sledovať farskú internetovú stránku. – sv. omše počas lockdownu budú odslúžené na dohodnuté úmysly ( úmysly si môžete pozrieť na farskej stránke alebo farskej nástenke.)

– v sobotu 27.11. v čase od 10:00 do 18: 00 si môžete priniesť adventné vence, alebo sviece do vstupnej chodby kostola. V nedeľu ich požehnám a znova v čase od 10:oo do 18:00 si ich budete môcť vyzdvihnúť.

Rovnako až do druhej adventnej nedele budete môcť prispieť pri individuálnej návšteve kostola do ZBIERKY NA CHARITU do pokladničky s týmto označením. Zbierka bola plánovaná na prvú adventnú nedeľu.

Rovnako budete môcť prispieť aj pre potreby farnosti namiesto zvončeka do pokladničky s označením PRE FARNOSŤ. Za Vašu štedrosť a milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať. Na záver Vám praje požehnaný adventný čas , zdravie a skoré stretnutie pri bohoslužbách aj v našom Dobročskom kostole Váš duchovný otec Štefan.

NávštevnosťPočet návštev dnes: _